Bestyrelsen

Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen –

samt øvrige planer og aftaler.

Klubben har via godkendelse på generalforsamlingen nedsat 2 udvalg til at varetage, større eller udføre specifikke arbejdsopgaver.
Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Tommy Tillisch

tommy.tillisch@hvtri.dk

Næstformand: Jacob Guido Klausen
Kasser: Jacob Guido Klausen

jacob.klausen@hvtri.dk

Medlems ansvarlig: Lasse Jensen

lasse.jensen@hvtri.dk

Michael Thorsager

Daniel Nunez

Kontakt bestyrelsen: