Bestyrelsen

Bestyrelsens primære opgave er at sikre klubbens drift i forhold til det aftalte budget på generalforsamlingen –

samt øvrige planer og aftaler.

Klubben har via godkendelse på generalforsamlingen nedsat 2 udvalg til at varetage, større eller udføre specifikke arbejdsopgaver.
Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Tommy Tillisch

Næstformand: Betina Janet Erlandsen

Kasser: Pernille Kyrdal Fredelund

Lasse Jensen

Michael Thorsager

Daniel Nunez

Jacob Guido Klausen

 

Kontakt bestyrelsen: